พยาน

posted on 14 Feb 2010 13:14 by captainbird in Reality

เดิมทีแล้ว เมื่อออกหมายเรียกพยานมาให้การ ทุกคนจะบอกว่าไม่ว่าง เพราะทุกคนรู้ดีว่าต้องเสียเวลาโดยไม่ได้อะไรตอบแทน ทั้งยังเสียงอันตรายจากอิทธิพลมืด รัฐเลยเขียนกฏหมายขึ้นมาว่า ถ้าไม่มาเป็นพยาน มีความผิดติดคุกได้ พยานเลยเปลี่ยนใจ มาให้การเอง เพราะแบกต้นทุกเสี่ยงติดคุกไว้แล้ว แต่พยานก็ยังแอบน้อยใจเพราะตนถูกบังคับให้เสียเวลาและมาเสี่ยงอิทธิพลมืดอีก รัฐก็ปลอบใจโดย ให้ค่าเสียเวลาพยาน ๒๐๐ บาท ต่อครั้ง เป็นการเอาภาษีไปชดเชยการเสียเวลาของพยาน และมีกฏหมายคุ้มครองพยาน ซึ่งทุกวันนี้ก็ไม่เห็นจะคุ้มครองใครได้เลย ผมเชื่อว่าต่อไปนี้ ทุกคนจะบอกเจ้าหน้าที่ว่า ตนไม่รู้ไม่เห็นเพื่อจะได้ไม่ต้องเป็นพยานแต่แรก สบายใจกว่ากันมาก

Comment

Comment:

Tweet