นิติรัฐ

posted on 27 May 2010 14:38 by captainbird

ในหลายประเทศ  ความเป็นประชาธิปไตย (democratization)ได้บัญญัติลงในกฏหมายแล้ว   ประเทศมีการจัดการเลือกตั้งโดยมีภาพประชาชน  เข้าคูหาเลือกตั้งจริง    แต่หลังจากการเลือกตั้ง  การดำรงตำแหน่งของรัฐบาลจะสิ้นสุดลงหรือไม่ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับประชาชนและ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการบริหารประเทศ   แต่ขึ้นอยู่กับการประสานผลประโยชน์ของรัฐบาลกับกองทัพได้ลงตัวมากน้อยเพียงใด  กองทัพยังไม่ยุติการแทรกแซงการเมือง  องค์กรต่างๆที่เป็นกลไกตามรัฐธรรมนูญ และ สื่อ  ไม่สามารถทำงานได้อย่างอิสระแท้จริง 

การศึกษาประวัติศาสตร์ในหลายประเทศทำให้เข้าใจได้ว่า

กองทัพ  กับ  ฝ่ายซ้ายหัวเสรี ต่อสู้กัน  เป็นปรากฏการณ์ที่เห็นได้"ในหลายประเทศ  "

,การชุมนุมเรียกร้อง ครั้งใดที่เรียกร้อง ในสิ่งที่จะลดอำนาจของกองทัพ   ผู้ชุมนุมจะถูกกล่าวหาว่าเป็น ผู้ก่อการร้ายหรือ คอมมิวนิสต์ สะสมอาวุธฯลฯ

ประเทศที่กองทัพยังกุมอำนาจ จะมีลักษณะคล้ายๆกัน คือ การต่อสู้กับกระแสโลกาภิวัติ

 ,กระแสโลกาภิวัฒน์ โลกกำลังเอนเอียงไปทางฝ่ายซ้าย เสรียิยม ทุนนิยม การค้าแบบตลาดเสรี  และ,ความหลากหลายทางการเมือง  ฝ่ายซ้ายหัวเสรีในไทยหรือฝ่ายที่คิดต่าง  เริ่มมีการชุมนุมเพราะไม่พอใจการเมืองแบบเดิมๆ

หลายครั้งมีปราบปรามผู้ชุมนุมเสียชีวิตไปจำนวนมาก,แล้วเงียบไป ไม่มีใครกล้ารื้อฟื้น  ฝ่ายซ้ายหัวเสรี พ่ายแพ้เสมอ และไม่เคยมีได้รับความเป็นธรรม ,  ผู้แพ้กลับมาแก้แค้นทางการเมือง ไม่เคยสำเร็จ

ในไทย มีการรัฐประหารและได้ผู้นำมาจากกองทัพ   มีการใช้หลักความดีปกครองบ้านเมือง  หลักความดีจะอยู่เหนือกฏหมาย  อำนาจจะอยู่ในมือผู้กำหนดว่าสิ่งใดเป็นความดี การเมืองจะเน้นหนักไปทางคัดสรรคนดี”  

ปรีดีแพ้เพราะถูกปฎิวัติ จะกลับมาชิงอำนาจด้วยการปฏิวัติ , ทักษิณแพ้เพราะถูกชุมนุมกดดัน จะกลับมาชิงอำนาจด้วยการชุมนุมกดดันบ้าง  ,เพราะถ้าไม่ทำก็ไม่รู้จะสู้อย่างไร  ,ยุคนี้ไม่มีใครต่อสู้ด้วยกลไกตามกฏหมาย

หลักนิติรัฐ  เกิดขึ้นจาก  มนุษย์ต่างเชื้อชาติ เผ่าพันธ์ มารวมตัวกัน ในสังคม  ย่อมความคิดต่างกัน  มาตรฐานความถูกต้อง  ความผิด ความดี ความชั่ว ต่างกัน,  จึงต้องตกลงกันว่าคนในชาติจะยึดกติกาใดตอบแทนคนทำถูกกติกา  ลงโทษคนทำผิดกติกาเพียงใด  ประเทศชาติจะเดินหน้าไปในแนวทางไหน ,ประเทศต้องมีกติกาหลักเพื่อเราจะเรียกได้เต็มปากว่า "ยุติธรรม" , บางสังคมลงโทษคนเสพกัญชารุนแรง  บางสังคมลงโทษคนลักทรัพย์รุนแรง , แต่สังคมก็ยอมรับได้เพราะทุกคนอยู่ภายใต้หลักกฏหมายเดียวกัน, กลไกเดียวกัน  อย่างเท่าเทียมกัน ,เราจะรู้สึกว่า ยุติธรรม 

อารยประเทศ  เลือกที่จะเป็นประชาธิปไตย, ผู้แทนประชาชนต้องมาจากการเลือกตั้ง,  เพราะทำให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ให้คุณให้โทษ รัฐบาลได้มากกว่าระบบอื่น,หลักหนึ่งคนหนึ่งเสียงทำให้นักการเมือง"แคร์"คนรากหญ้า

 ในหลายประเทศ  กองทัพไม่นิยมเลือกตั้งเพราะเป็นหนทางให้ฝ่ายซ้ายหัวเสรีหรือลัทธิอื่น กลับมามีอำนาจ  การปล่อยให้ฝ่ายคิดต่างมีอำนาจก็ไม่มีอะไรรับประกันได้ว่าจะไม่มีการลดอำนาจกองทัพ,  อดีต ถึง ปัจจุบัน ไม่มีอะไรต่างกัน  กองทัพยังนำพรรคพวกตัวเองมาปกครอง ยึดทุกหัวหาด  ให้พี่น้องลูกหลาน  เพื่อนรุ่นเดียวกัน  สืบทอดอำนาจ  ,

ประเทศใดที่ใช้หลักความดีความชั่ว  ประเทศนั้นๆจะเต็มไปด้วยการเลือกปฏิบัติ, เพราะพรรคพวกตัวเอง คือ คนดี เสมอ  ฝ่ายคิดต่างจะรับโทษอย่างรุนแรง  แต่คนที่เป็นพรรคพวกทำผิดกฏหมาย    กลไกต่างๆจะไม่ทำงาน สามารถเก็บคดีความหรือตีความให้พ้นผิดได้  

,หลายประเทศ กฏหมายถูกใช้เป็นเครื่องมือรักษาอำนาจและทำลายฝ่ายตรงข้ามเท่านั้น คนที่คิดเป็นซ้ายหัวเสรี หรือฝ่ายคิดต่าง  ถูกป้ายสีว่าเป็นคนชั่วทันที

หลักการปกครองโดยคนดี  จะนำไปสู่เผด็จการอย่างสมบูรณ์เพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับผู้ที่กำหนดว่าอะไรเป็นความดี และคนที่จะมากำหนดว่าสิ่งใด คือความดีความชั่วคือ คนที่มีรถถังมากที่สุด  , เราจะเห็นคนในกองทัพแข่งขันสะสมกำลังพล

 ความชั่ว คืออะไร!!! คิดต่าง  หรือ  หัวเสรีตามกระแสโลกาภิวัฒน์,

ในหลายประเทศ   ฝ่ายที่นิยมในกระแสโลกาภิวัฒน์ มีความหวังว่าประเทศจะเป็นเหมือนอย่างประเทศที่พัฒนาแล้วบ้าง  แต่คงรออีกอย่างน้อย 30 ปี , แค่รอเด็กที่นั่งแช่หน้าจอคอม  เติบโต และมีจำนวนมากเพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลง  กว่าจะถึงตอนนั้น ประชาคมโลกคงไปไกลมากแล้ว

 ในพม่าไม่เปิดรับการลงทุนเพราะจะเป็นหนทางให้ต่างชาติที่อิงกระแสโลกฝ่ายซ้ายหัวเสรีจะมีอำนาจต่อรองกับกองทัพ  ในอดีตเด็กจะถูกปลูกฝังโดยฝ่ายชนะ  แต่ในยุคข้อมูลข่าวสาร การผูกขาดข้อมูลทำได้ยาก ,  อินเตอร์เนตจะทำให้เด็กได้รับข้อมูลด้านกระแสโลกาภิวัฒน์ฝ่ายซ้ายหัวเสรีด้วย,   UN  แทรกแซง พม่า เกาหลีเหนือ  ไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องกิจการภายใน,  ฝ่ายซ้ายหัวเสรีพึ่งพากระแสต่างชาติได้ไม่มากนัก   ประเทศอื่นเรียนรู้แล้วว่าประเทศพม่า  ไม่จริงใจเปิดประเทศ ,  ในอนาคต  อาเซียนจะรวมเป็นสมาคม  เดินทางไม่ต้องใช้วีซ่า  ในอนาคตจะใช้เงินสกุลเดียวกัน  ไม่มีแบ่งแยกเชื้อชาติ, 

 ,ระบบเลือกตั้งที่ดีต้องมี ฝ่ายซ้าย ฝ่ายขวา ทุกกลุ่มออกเสียงได้,  สังเกตได้จากอารยประเทศ มีเดโมเครต  ,บริพับลิกัน ถ้าได้นายกไม่ดี ระบบเลือกตั้งจะมีกลไกคัดคนไม่ดีออกไป, โดยเลือกตั้งสมัยหน้าประชาชนจะไม่เลือกเขา ,สังคมจะได้บทเรียนจากรัฐบาลที่แย่ จะเรียนรู้ทางการเมือง,  คนที่ไม่สามารถบริหารประเทศก็จะแพ้เลือกตั้งพรรคใหม่ๆจะเข้ามาร่วมแข่งขัน  , ระบบแข่งขันเสรี, จะมีประชาชนช่วยคัดกรอง ,ตรวจสอบ นักการเมืองจะกลัวแพ้เลือกตั้ง , จะปรับปรุงนโยบายให้ดีขึ้นเรื่อยๆ

ในไทย  เดินมาถึงจุดๆหนึ่งที่คนในชาติ ไม่สามารถกลับมารักกันได้อีกเพราะว่า แกนนำแต่ละฝ่ายสัญญากับ กลุ่มสีเสื้อของตนไว้ว่าจะสู้กับอีกฝ่ายอย่างถึงที่สุด   เป้าหมายจึงเป็นความรุนแรงเท่านั้น,!!! จุดยืนที่หนักแน่นของประชาชนความเกลียดชังกลุ่มตรงข้ามนั่นเองที่ทำให้ประเทศไม่สามารถกลับมาปรองดองกันได้อีก  

การ เลือกปฏิบัติ  ปิดสนามบิน คดีเลื่อนไปเรื่อยๆ  แต่ปิดราชประสงค์เป็นก่อการร้าย  ใช้กระสุนจริงยิงเสียชีวิตจำนวนมากทำให้คนเสื้อแดงรู้สึกว่าไม่เท่าเทียม

  อเมริกาปลูกฝังให้เด็กยอมรับฝ่ายที่คิดต่างได้,   การใช้อคติส่วนตัวทำลายกัน คือ สิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมไทย , 

 

 

วิ่งเต้น

posted on 14 Mar 2010 09:56 by captainbird

ตำรวจนั้นมีเงินเดือนอัตราคงที่ มั่นคง ไม่ว่าประชาชนจะได้รับบริการมากน้อยขนาดก็ตาม ขาดแรงจูงใจในการทำงาน เหมือนงานราชการทั่วไปจึงเกิดการอู้งาน  เพราะอู้สำเร็จก็เท่ากับได้เงินเดือนฟรีและ ถ้าทำงานจับผู้ร้ายมากโอกาสถูกไล่ออกก็ยิ่งมากเพราะกฏหมายคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหามากเกินไป  เมื่อมีเวลาว่างก็หันหน้าไปวิ่งเต้นเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างรายได้พิเศษแก่ตนเอง  คนไหนวิ่งเก่งๆจนได้อยู่"ทำเลทอง"ก็จะมีชีวิตที่สุขสบายเป็นอย่างมาก บางที่ พ.ต.ต.ตำแหน่งสารวัตรสืบสวน สน.เกรดเอ(ทั่วไป) มีรายได้หักจากแบ่งแล้วสุทธิ 200,000บาท ต่อเดือนทีเดียว ระบบนี้ไม่สนับสนุนให้ตำรวจทำงาน แต่ส่งเสริมให้วิ่งเต้น  เมื่อทุกคนวิ่งเต้น  ความซวยจึงมาตกอยู่ที่คนทำงาน คนที่พูดไม่ไพเราะ  เอาใจนายไม่เป็น  สุดท้ายจะกลายเป็น"คนไม่มีเส้น"หนีไม่พ้นถูกเตะเข้ากรุ งานธุรการ ไปชายแดนต่างๆ ที่ๆกันดาร หรือ 3 จังหวัดชายแดนใต้ คนที่มีเส้นก็จะเอางานดีๆ พื้นที่ดีๆไปจนหมด

3 จังหวัดใต้นั้น ทุกคนไม่มีเส้น เพราะถ้ามีเส้นคงไปอยู่ทำเลทองตั้งนานแล้ว    คนที่ถูกส่งไปล้วนแต่เป็นคนไม่เต็มใจอยู่เพราะคนเรามีลูกมีเมีย  ไม่มีใครอยากแบกความเสี่ยงชีวิตเอาไว้เอง (เว้นแต่คนมีอุดมการณ์จริงๆสมัครใจไปเอง) 

ผมเองก็กำลังวิ่งเต้น เข้าหานายตลอด เพื่อคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายครั้งหน้า อย่างน้อยผมก็ไม่ถูกเตะไปรับกรรมที่ไหน

อาจารย์

posted on 02 Mar 2010 21:40 by captainbird

บ่อน โสเภณี สถานบันเทิง ของเถื่อนฯลฯ  สะท้อนให้เห็นถึงส่วยทั้งสิ้น

ที่ผ่านมาก็เล่นละครว่า ตำรวจพยายามแก้ไขปัญหาแล้ว

ที่ตลกคือ ยุคนี้ชาวบ้านฉลาด การเล่นละครระหว่าง ตำรวจ กับพวกละเมิดกฏหมาย ไม่ได้ผลอีกต่อไป ชาวบ้านถามหาการตรวจสอบจากองค์กรภายนอก

ส่วนมากตำรวจจะจับพวกละเมิดกฏหมายก็จะเอาพวกอาจารย์มหาวิทยาลัย มาร่วมด้วย แล้วก็แกล้งจับ(เหมือนเดิม)เช่น ตำรวจร่วมกับ อาจารย์ ปริญญาฯ เข้าจับกุมผับที่ปิดเกินเวลา ไม่มีใบอณุญาต และยอมให้เด็กเข้าในผับ (อาจารย์อาจไม่รู้ว่าเขาจัดฉากหรือรู้ว่าจัดฉากแต่อยากดัง) ในตอนแถลงข่าว อาจารย์ก็ได้ออกทีวี ได้ภาพลักษณ์ดี   ตำรวจได้เล่นละครต่อ ดูแล้วสะอาดขึ้น  ห้าวันผ่านไป พวกผับก็เริ่มละเมิดกฏหมายอีก เพราะระบบส่วยยังเดินหน้าเหมือนเดิม ตำรวจอ้างว่าจะพยายามแก้ไข(อีกแล้ว)

ในการจัดซื้อจัดจ้างก็ไม่ต่าง  ที่ผ่านมาก็ฮั๊วกับพ่อค้ามาตลอด สิ่งของที่ราชการซื้อ,จ้าง ส่วนมากจะแพง ตอนนี้เริ่มให้บุคคลภายนอกเข้ามาร่วมวงด้วย เพื่อจัดฉากต่อสังคมว่า ซื้อ ,จ้างโปร่งใส   เห็น ขอคนจาก สตง.ช่วยจัดซื้อ แต่ก็เห็นฮั๊วกันเหมือนเดิม

 

ขอดีๆ ไม่ให้ ก็ต้อง....

posted on 17 Feb 2010 19:56 by captainbird

เสื้อเหลือง =ยึดสนามบิน ,ชุมนุม

เสื้อแดง =พังประชุมอาเซี่ยน ,ชุมนุม

คนเมายาบ้า =เอามีดจี้คอเด็กเล็ก (บางทีก็จี้คอตัวเอง)

โจรปล้นธนาคาร  =เอาปืนจี้ตัวประกัน

โจรข่มขืน = เอามีดจี้คอหญิง

เจ้าหนี้เงินกู้  =เอาที่ดินลูกหนี้ติดจำนองไปขาย

เด็กวัยรุ่น =  ทำตัวใจแตก

อำนาจเก่า  =ปฎิวัติ

โจรใต้ = ฆ่าชาวบ้าน พระ ครู ทหาร

สหภาพแรงงาน = นัดหยุดงาน

พ่อค้า = ผูกขาด

เมียน้อยคนดัง = เผยแพร่คลิป

ชูวิทย์ = แฉ

ตำรวจ = จับ

พวกขอค่าจอดรถ  =เอาเหรียญขูดสีรถ

พวกหัวหมอ = ร้องเรียนองค์กรอิสระ